Voantsinapy - sennepsfrøskolen

Voantsinapy er en privatskole for vanskeligstilte barn og ungdommer i alderen 5 - 18 år på Antsirabe, Madagaskar. Skolen ble grunnlagt i 1995, og elevtallet har økt fra 50 til 550 over en periode på 25 år. De fleste barna som går her, er enten foreldreløse, eller kommer fra en familie med svært lav eller ingen inntekt. Mange kommer også fra et hjem med alkoholmisbruk, et vanlig problem i fattige familier.

Voantsinapy ble godtkjent som utdanningsinstitusjon i 1996, og skiller seg fra de fleste gassiske skoler på flere måter. Elevene får undervisning på sitt eget morsmål, i tillegg til på det gamle kolonispråket fransk. Lærerne er godt utdannet, og skolen har både bibliotek, datarom med internetttilgang, håndarbeidssal og sløyd. Men det er det daglige måltidet næringsrik mat, gratis legehjelp og avgangsklassens skoletur til kysten som er de største motivasjonsfaktorene for å fullføre skolegangen for disse barna. 

 

7000 barn og deres familier har fått skolegang gjennom organisasjonen siden oppstart. Skolen er avhengig av finansiell støtte fra utlandet, og mottar ingen statlig støtte på Madagaskar. 


Velg bunadsøm fra Kilonga og invester i en bedre framtid for gassiske barn!